UMÓW SIĘ
ZOBACZ OPINIE

Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez klientów w związku z korzystaniem z usług oferowanych przez firmę Waxy Łukasz Majewski.

1.2. Administrator danych osobowych jest Łukasz Majewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Waxy Łukasz Majewski, z siedzibą w Wrocławiu, przy ul. Franza Petera Schuberta 50c/5, 52-129 Wrocław.

2. Dane osobowe

2.1. Dane osobowe klientów zbierane przez firmę Waxy Łukasz Majewski to:

  • Imię
  • Numer telefonu

2.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić świadczenie usług przez firmę Waxy Łukasz Majewski.

3. Cele przetwarzania danych

3.1. Dane osobowe klientów przetwarzane są w celu:

  • Kontaktu z klientem w związku z realizacją usług,
  • Prowadzenia korespondencji związanej z realizacją usług,
  • Obsługi zapytań klientów.

4. Podstawy prawne przetwarzania danych

4.1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5. Prawa klientów

5.1. Klient ma prawo do:

  • Dostępu do swoich danych osobowych,
  • Sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • Przenoszenia danych,
  • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

6. Okres przechowywania danych

6.1. Dane osobowe klientów będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat od zakończenia współpracy.

7. Odbiorcy danych

7.1. Dane osobowe klientów mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z firmą Waxy Łukasz Majewski w zakresie niezbędnym do realizacji usług.

8. Bezpieczeństwo danych

8.1. Firma Waxy Łukasz Majewski stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych klientów przed ich przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem.

9. Zmiany w Polityce Prywatności

9.1. Firma Waxy Łukasz Majewski zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Zmiany te będą publikowane na stronie internetowej firmy.

10. Kontakt

10.1. W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt na adres e-mail: czesc@waxy.pl.